Informatie over entree en parkeren bij Varendonck i.v.m. verbouwing

Onderstaand bericht heeft SZS ontvangen omtrent de verbouwing van het Varendonck College:

” Er is inmiddels gestart met de voorbereidingen van de vernieuwbouw vanons schoolgebouw op Kanaalstraat 14.Aannemer Ballast Nedam is in de zomervakantie gestart met het afzettenvan het bouwgebied.Dit heeft ook gevolgen voor de avondsport.Toegang tot de Sporthal:De zijde van de auto-parkeerplaats wordt in zijn geheel bouwterrein endus verboden gebied. Van deze zijde is de Sporthal en het schoolgebouwdus niet meer toegankelijk.Daarom is aan de zijde van de fietsenstalling één van de nooddeurenvervangen door een toegangsdeur. Dit wordt, in ieder geval gedurendebouwfase 1 (tot medio september 2024), voor iedereen de enige toegangtot de Sporthal.Men stapt dus direct gymzaal 043 in en loopt dan z.s.m. richting de gangvan de kleedlokalen.We zullen matten neerleggen om de sporthalvloer zoveel mogelijk tebeschermen.Warm water:De boiler die zorgt voor het warme douchewater zal op een bepaald momentverplaatst gaan worden van het schoolgebouw naar de sporthal. We zullendan enige tijd zonder warm water zitten. Ik houd je daarvan op dehoogte.Parkeren:Voor het parkeren van auto’s dient men gebruik te gaan maken van onzeparkeerplaats op Kanaalstraat 12.Fietsen kunnen in de fietsenstalling grenzend aan het pauzeterreinworden gestald.Het pauzeterrein wordt ’s avonds middels een poort afgesloten. Deavondsporters zijn in het bezit van een toegangssleutel van de Sporthalen daarmee kan ook deze poort worden geopend en gesloten.Uiteraard ga ik ook alle avondsporters over deze wijzigingen op dehoogte stellen.Bijgevoegd 2 plattegronden ter ondersteuning van deze wijzigingen”.

Luchtfoto toegang Sporthal K14 tijdens verbouwing

Plattegrond Sporthal K14 tijdens vernieuwbouw

Sponsoren