Inschrijvingen Seizoen 2023-2024

Inschrijvingen Seizoen 2023-2024

Nu seizoen 2022-2023 op zijn einde loopt is Stichting Zaalvoetbal Someren druk bezig om alles in orde te maken voor volgend seizoen (’23-’24).

Wij hopen uiteraard dat wij jullie allen terug zien in het volgende seizoen.

 

Alle contactpersonen hebben een persoonlijke mail ontvangen met daarin vermeld het inschrijfformulier voor seizoen 2023-2024.

Het verzoek aan jullie om betreffend formulier voor 1 mei 2023, ingevuld, retour te mailen naar penningmeester@zaalvoetbalsomeren.nl

Wanneer per post gewenst is dan verzoeken wij dit te doen naar: Speelheuvelplein 21, 5711 AR Someren.

 

Afgelopen seizoen zijn wij gestart met 31 teams.

Ons uitgangspunt is te starten met 36 teams zodat er in 3 competities met 12 teams gespeeld kan worden.

Verder info staat vermeld op het inschrijfformulier welke de contactpersoon in zijn persoonlijke mailbox ontvangen heeft.

Mocht u geen contactpersoon meer zijn van uw team dan verzoeken wij u alle informatie z.s.m. door te geven aan uw opvolger.

 

Voor aanvang van het seizoen, zal er zoals elk jaar, een bijeenkomst worden gehouden met de contactpersonen m.b.t. het nieuwe seizoen.

Op deze bijeenkomst kunt u de gevraagde gegevens ook persoonlijk afgeven evenals data van verhindering in het nieuwe seizoen en
eventuele wensen.

De datum van de bijeenkomst wordt nader bepaald.

 

Mochten er nog vragen zijn dan verzoeken wij jullie contact op te nemen. Zie contactgegevens op deze site.

 

~ Bestuur Stichting Zaalvoetbal Someren ~

 

Sponsoren